Életmód

Életmód

 • Népesség
 • Életszínvonal
 • Szabadság
 • Szakszervezetek
 • Társadalombiztosítás
 • Egészségügy

Népesség

JPEG - 17.7 ko
Általános iskola
 • Demográfiai helyzet (2003)
 • Születések száma : 792 600
 • Szaporodási mutató : egy nõre 1,91 gyerek jut
 • Születési arány : 12,9 ‰
 • Halálozások száma : 550 000
 • Halálozási arány : 9,2 ‰
 • Házasságkötések száma : 280 300

A 90-es évek eleje óta a házasságkötések száma csökkent, míg az össze nem házasodott pároké az 1990-ben mért 1,5 millióról 2,4 millióra nõtt. Ma hat párból egyet õk alkotnak.

 • Válások száma : 127 643

A háztartások struktúrája családtípusok szerint

GIF  |
32 % |

Gyermekes párok |
| |

31,4 % |

Egyedülállók |
| |

27,6 % |

Gyermektelen párok |
| |

7,1 % |

Egyszülõs családok |
| |

1,9 % |

Egyéb, nem családos háztartás |

Korcsoportok szerinti megoszlás

GIF  |

54,3 % |

20-59 év |
| |

25,1 % |

20 év alattiak |
| |

20,6 % |

60 éven fölüliek |
|
Átlagéletkor : 39,2 év |

További információk : www.insee.fr

Vallások

A Francia Köztársaság laikus állam, ahol valamennyi vallási felekezet képviselve van.

Oktatás

2003-ban az oktatásra fordított kiadás összege 103,6 milliárd euróra növekedett, amely a GDP 6,9 %-a, az állam költségvetésének pedig 37,8 %-a. az oktatásra fordított kiadásból 1 690 euró jut egy lakosra, vagy 6 500 euró egy diákra.

Alap- és középfokú oktatás :

 • 12 125 400 tanuló
 • 746 220 oktató
 • 69 180 általános iskola, középiskola és gimnázium :
  Keretarány : 1 oktató jut 16,2 tanulóra
  Sikeres érettségit tett (2003) : 80,1 %

Felsõoktatás :

 • 2 210 000 diák
 • 74 094 oktató
 • 87 egyetem,
 • 3 600 felsõoktatási intézmény
  Keretarány : 1 oktató jut 29,8 diákra

További információk : www.education.gouv.fr

Aktív népesség

Franciaországban körülbelül 27,1 millióan aktívak. Ezen a kategórián belül 23,9 millió a munkavállalók és 2,68 millió a munkakeresõk száma, azaz az aktív népesség 9,9 %-a (2003 januári adat). Az aktivitási arány 62 % a férfiaknál, és 48,8 % a nõknél.
Az aktív népesség szocioprofesszionális kategoriái (2002) százalékban mérve

GIF  |

30,1 % |

Alkalmazottak : 7 809 000 |
| |

26,7 % |

Fizikai munkát végzõk : 7 062 000 |
| |

20,7 % |

Egyéb : 5 763 000 |
| |

13,9 % |

Szellemi munkát végzõk : 3 700 000 |
| |

5,7 % |

Kézmûvesek, kereskedõk, vállalkozók : 1 500 000 |
| |

2,4 % |

Mezõgazdaságból élõk : 642 000 |
| |

1,3 % |

Munkanélküliek, akik sosem dolgoztak : 352 000 |
| |

További információk :www.insee.fr

Életszínvonal

- Nettó átlagfizetés munkavállalónként : évi 20440 euró.
- A háztartások átlag bruttó megtakarítása: 1 900 euró, azaz a rendelkezésre álló jövedelem 16,1 %-a.
- Fogyasztás
(a háztartások költségvetésének arányában)

GIF  |

23,9 % |

Rezsiköltség |
| |

18,2 % |

Étkezés, dohányzás |
| |

17,6 % |

Közlekedés és kommunikáció |
| |

9,2 % |

Szórakozás és kultúra |
| |

6,2 % |

Lakásfelújítás és -fenntartás |
| |

4,8 % |

Öltözködés |
| |

3,7 % |

Egészség |
| |

15,8 % |

Egyéb (étterem, utazás...) |

Bérbõl származó jövedelmek

2003. július 1-jén a minimálbér (SMIC) bruttó összege 1 090,48 euró 35 órás munkahétre, ez órabérre lebontva 7,19 euró.

A háztartások évi adózott jövedelme
- Szabadfoglalkozásúak : 70 126 euró
- Alkalmazottak : 39 360 euró
- Technikusok, mesteremberk : 21 190 euró
- Mezõgazdaságból élõk : 21 114 euró
- Egyéb : 20 000 euró
- Szakmunkások : 14 960 euró
- Alkalmazottak : 14 850 euró

Szabadság

Törvény által elõírt fizetett szabadság : évente 5 hét.
A szabadságra menõk aránya: 69 %.

Szakszervezetek

Franciaországban körülbelül kétmillióan tartoznak valamilyen szakszervezethez, ez az aktív népesség 8 %-a. Ez a legalacsonyabb arány az Európai Unióban.

A legfontosabb szakszervezeti központok:

 • a CGT (Általános Munkaszövetség),
 • a CFDT (Demokratikus Francia Munkaszövetség),
 • az FO (Munkáserõ),
 • a CFTC (Keresztény Dolgozók Francia Szövetsége)
 • és az FSU (Egységes Szakszervezeti Szövetség).

Társadalombiztosítás

A szociális védelem francia rendszerét, a társadalombiztosítást 1945-ben alkották meg. Az újraelosztás elvén alapul (a kedvezményezettek illetményeit az aktív dolgozók hozzájárulása biztosítja).
A szociális védelemre fordított kiadást, amely a GDP 29 %-a, 67 %-ban a munkaadók és munkavállalók finanszírozzák, 20 %-ban pedig a befizetett adókból és illetékekbõl - mint például az általános társadalmi hozzájárulás (CSG) vagy a hozzájárulás a társadalmi adósság visszafizetéséhez (CRDS) - fedezik, amelyek a nem csak munkából származó jövedelmeket érintik. Ez a társadalombiztosítás általános rendszerének kvázi kizárólagos finanszírozása. A közfinanszírozás az összes forrásnak csak a 13 %-át teszi ki. A juttatás szektorai a következõk : a nyugdíjak (49,2 %), az egészségügy (27,2 %), a család (12,8 %) és a foglalkoztatás (munkanélküli segély, szakmai képzés és társadalmi beillesztés) (8,4 %).
A nyugdíjasok növekvõ aránya az aktív dolgozókhoz képest, illetve az orvostudomány fejlõdése és az élettartam meghosszabbodása a társadalombiztosítás általános rendszerének veszteségességéhez, valamint a nyugdíjbiztosítási rendszer 2003-as megreformálásához vezetett.

További információk : www.travail.gouv.fr

Egészségügy

Az egészségügy a franciák egyik legfõbb gondja : 2003-ban 147 milliárd eurót költöttek gyógykezelésre.
A társadalombiztosítás a kiadások 75 %-át fedezi, a háztartások és a biztosítótársaságok része növekszik. 2004-ben fontos reformot indítottak útjára, hogy egyensúlyba hozzák a társadalombiztosítás betegbiztosítási ágának az elszámolását.

További információk : www.sante.gouv.fr

Megjelenés dátuma : 12/01/2017

Oldal tetejére